Stichting Pedagogiekontwikkeling 0 - 7
Roggeveenstraat 2
2518 TP Den Haag
Telefoon 070 8209650
P07 Logo

Sporen praktijken

Pedagogiek 0-7 heeft de afgelopen jaren veel specifieke, theoretische én praktische, expertise opgebouwd ten aanzien van de educatie van kinderen van 0 tot 7 jaar. Nog steeds zijn er stevige banden met de praktijk. Op dit moment wordt Sporen op twee locaties uitgevoerd. Naast deze Sporen praktijken zijn er in het verleden op tal van andere locaties implementatietrajecten uitgezet.
Er is zowel in de kinderopvang, peuterspeelzalen als voor- en vroegscholen veel Reggio en Sporen inspiratie te vinden. Helaas blijkt het in deze tijd erg moeilijk om aan de Sporen randvoorwaarden te (blijven) voldoen.