Stichting Pedagogiekontwikkeling 0 - 7
Roggeveenstraat 2
2518 TP Den Haag
Telefoon 070 8209650
P07 Logo

Toekomst

Pedagogiek 0-7 werkt aan een toekomst met een integrale pedagogische benadering voor kinderen van 0 tot 7 jaar. Een nieuwe school waarbinnen onderwijs, welzijn en cultuur samenwerken, segregatie wordt tegengegaan en muren worden geslecht tussen kinderopvang, onderwijs, kunsteducatie, voor- en vroegschoolse educatie, naschoolse opvang en sociaal-cultureel werk.

Het streven van de Stichting Pedagogiekontwikkeling om een school voor 0-7 jarigen te realiseren, past binnen de actuele ontwikkelingen en het denken over opvang, opvoeding en onderwijs. Door de ervaringen opgedaan in kindercentra, peuterspeelzalen en basisonderwijs, en door recente maatschappelijke ontwikkelingen, is een scherpe visie ontstaan over een dergelijke school.

Daarnaast werkt Pedagogiek 0-7 aan de verspreiding van Sporen op grotere schaal. Hiertoe zijn samenwerkingen aangegaan met een aantal partners. Het verspreiden van Sporen en het ontwikkelen van een implementatieprogramma wordt gesteund door de Bernard van Leer Foundation