Stichting Pedagogiekontwikkeling 0 - 7
Roggeveenstraat 2
2518 TP Den Haag
Telefoon 070 8209650
P07 Logo

Pedagogiek 0-7

De Stichting Pedagogiekontwikkeling 0-7 (Pedagogiek 0-7) is in 1995 opgericht vanuit de overtuiging dat het professioneel werken met jonge kinderen in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en de eerste twee groepen van de basisschool, inspiratie, specifieke aandacht, werkontwikkeling en ondersteuning nodig heeft. Algemeen wordt onderkend dat de eerste levensjaren heel belangrijk zijn en aangezien steeds meer jonge kinderen gedeeltelijk buitenshuis worden opgevoed is de kwaliteit van deze opvoeding van groot maatschappelijk en cultureel belang. Het doel van Pedagogiekontwikkeling 0-7 is om samen met anderen, zowel practici als theoretici, pedagogische concepten, denkbeelden en werkwijzen te ontwikkelen, in praktijk vorm te geven en uit te dragen.

Een zeer belangrijke inspiratiebron van Pedagogiekontwikkeling 0-7 is de Reggio-benadering. De kindercentra van Reggio Emilia bewijzen dat het mogelijk is om op basis van heldere pedagogische principes de educatie en opvoeding van jonge kinderen zo vorm en inhoud te geven dat de potenties van kinderen, ouders, leerkrachten of leidsters tot bloei kunnen komen. De stichting is door Reggio Children benoemd tot officiële partner van Reggio Emilia in Nederland. Daarnaast is Pedagogiek 0-7 lid van het International Reggio Children Netwerk.

Sinds 1996 werkt Pedagogiekontwikkeling 0–7 samen met kindercentra, peuterspeelzalen en het basisonderwijs aan het ontwikkelen van een nieuwe en integrale pedagogiek: Sporen (Stichting Pedagogiekontwikkeling Reggio Emilia Nederland). Sporen is in 2007 erkend als VVE-programma.

Pedagogiek 0-7 werkt aan de ontwikkeling en de realisatie van een nieuw type school voor kinderen van 0 tot 7 en hun ouders. Een school waren muren geslecht worden tussen onderwijs, cultuur en welzijn. Een praktijk waar ook plaats is voor opleiding en stage van groepsleiding en leerkrachten voor 0 tot 7 jarigen.