Selecteer een pagina

Sporen van Reggio naar Perron naar Nederland​

Vanaf 1995 werkt Stichting Pedagogiekontwikkeling 0-7 (Pedagogiek 07) aan het ontwikkelen en realiseren van goede voorzieningen voor alle jonge (07) kinderen in Nederland.

In kindercentra, voorscholen en kleuterklassen ontwikkelt Pedagogiek 07 haar eigen, op de Reggiaanse benadering geïnspireerde, pedagogiek SPOREN (Stichting Pedagogiekontwikkeling Reggio Emilia Nederland). Publiceert het boek ‘Sporen van Reggio’ (SWP 2007). Sporen wordt in 2007 erkend als vroeg en voorschools educatie programma (VVE). In 2014 opent de Stichting Perron 07, de eerste school van jonge kinderen’ haar eigen Sporen voorbeeldschool in Den Haag.

Pedagogiek 07 brengt de Reggio Emilia benadering in 1998 naar Nederland via de tentoonstelling De kinderen van Reggio  in het Stedelijk Museum, Amsterdam. Vanaf dan draagt Pedagogiek 07 de Reggiaanse pedagogische filosofie uit in Nederland.

Pedagogiek 07 als official point of reference van Reggio Emilia in Nederland stelt het digitale aanbod van Reggio beschikbaar, werkt aan de (gedeeltelijke) vertaling van de digitale toolbox en van boeken uit de collectie van Reggio Children.

Na 10 jaar Perron 07 ontwikkelen is het tijd om de pedagogische en organisatorische expertise van Pedagogiek 07 te delen. En bij te dragen aan het ontwikkelen van goede pedagogische publieke voorzieningen met als uitgangspunt de rechten van alle jonge kinderen (0 -7 jaar).

In oktober 2024 organiseert Pedagogiek 07 weer de eerste jaarlijkse Nederlandse Studiereis naar Reggio Emilia. Ook bieden we werkbezoeken op maat aan voor beleidsmakers, opleiders, onderzoekers en politici.

De wereldberoemde gemeentelijke scholen van Reggio Children maken al 70 jaar zichtbaar dat investeren in publieke voorzieningen voor opvoeding, zorg en educatie de hele samenleving ten goede komt.

Margot Meeuwig & Nimca Zandvliet

Deze site is op dit moment in ontwikkeling.

NIEUWS

  • De Nederlandse Studiereis van Pedagogiek 07 zal in de herfst van 2024 plaatsvinden.

    Voor meer informatie:

    info@pedagogiekontwikkeling.nl

    Of volg ons op Instagram Pedagogiek 07