NIEUWS

Interesse?

Sporen van Reggio naar Perron naar …?

Vanaf 1995 werkt Stichting Pedagogiekontwikkeling 07 (Pedagogiek 07) aan het ontwikkelen en realiseren van goede voorzieningen voor álle jonge kinderen in Nederland.

Pedagogiek 07 brengt de Reggio Emilia benadering in 1998 naar Nederland via de tentoonstelling De kinderen van Reggio Emilia  in het Stedelijk Museum,  Amsterdam. De Stichting wordt official point of reference en lid van het International Reggio Children Network. Vanaf dan draagt Pedagogiek 07 de Reggiaanse pedagogische filosofie uit en onderzoekt en interpreteert zij deze pedagogische benadering.
In kindercentra, voorscholen en kleuterklassen ontwikkelt Pedagogiek 07 haar eigen, op de Reggiaanse benadering geïnspireerde, pedagogiek SPOREN (Stichting Pedagogiekontwikkeling Reggio Emilia Nederland). Publiceert het boek ‘Sporen van Reggio’ (SWP 2007). Sporen wordt in 2007 erkend als vroeg en voorschools educatie programma (VVE). 

In 2014 opent de Stichting: Perron 07, de eerste school van jonge kinderen’ haar eigen Sporen voorbeeldschool in Den Haag.

Na 10 jaar Perron 07 ontwikkelen en als alternatief zichtbaar maken, is het tijd om de pedagogische en organisatorische expertise van Pedagogiek 07 te delen. En bij te dragen aan het ontwikkelen van goede pedagogische centra met als uitgangspunt de rechten van álle jonge kinderen, als fundament van alle sociaal pedagogische voorzieningen.

In oktober 2024 organiseert Pedagogiek 07 weer de eerste jaarlijkse Nederlandse Studiereis naar Reggio Emilia. Op Perron 07 bieden we werkbezoeken op maat voor beleidsmakers, teams, opleiders en onderzoekers.

De wereldberoemde gemeentelijke scholen van Reggio Children maken al 70 jaar zichtbaar dat investeren in publieke voorzieningen de hele samenleving ten goede komt.

 

NIEUWS

De Nederlandse Studiereis van Pedagogiek 07 zal in de herfst van 2024 plaatsvinden.