Werkbezoeken op maat

Na 10 jaar ontwikkelen van de Sporen voorbeeldschool van Pedagogiek 07: Perron 07, te Den Haag is het tijd om onze kennis, ervaring en expertise te delen. 

Pedagogiek 07 ontwikkelt sinds 1995 haar eigen pedagogiek voor kinderen van 0 – 7 jaar: SPOREN 

Eerst in pilotprojecten in kindercentra en voor- en vroegschool waar pedagogistas en atelieristas van de Stichting samen met teams en directies onze Reggiaans geïnspireerde pedagogiek al onderzoekend ontwikkelde. Vervolgens werd de pedagogiek beschreven, theoretisch onderbouwd en in 2007 erkend als het Voor- en Vroegschools Educatie programma SPOREN.

Sporen is een integraal pedagogisch-educatief programma. De aanpak heeft een open aanbod en laat zich karakteriseren als breed en verbindend. Sporen is geïnspireerd op de Reggio Approach® maar is een specifiek, concreet uitgewerkte pedagogiek toegesneden op de Nederlandse situatie. 

Het werk van Pedagogiek 07 en Sporen is meer dan een manier van werken met kinderen maar gaat ook over: organisatie, politiek, relatie werk en zorg, kinderopvang en onderwijs, verhouding theorie en praktijk, ruimte- en materiaal gebruik, ouderparticipatie, diversiteit en inclusie, scholing en begeleiding van teams door atelieristas en pedagogistas etc.

Sporen implementatietrajecten maakten duidelijk dat Pedagogiek 07 een eigen Sporen voorbeeldschool nodig had. Een plek om zichtbaar en bespreekbaar te maken wat het betekent om vanuit de Sporen pedagogiek te werken, deze blijvend te onderzoeken en door te ontwikkelen. Daarom opende Pedagogiek 07 in 2014 in eigen beheer haar Sporen van Reggio voorbeeldschooltje: Perron 07. Perron 07 is een nieuw type kindercentrum ontwikkeld voor kinderen van 0 – 4 jaar. Een centrum waarin de Sporen pedagogiek leidend is voor de organisatie. Waar zichtbaar is gemaakt hoe binnen de bestaande kaders het mogelijk is een centrum te bouwen dat niet draait om de opvang maar om de potenties en intelligentie van jonge kinderen. 

Daarnaast streeft Pedagogiek 07 ernaar om Perron 07 door te ontwikkelen naar een kindercentrum voor alle kinderen van 0 – 7 jaar: met Sporen als één integrale pedagogische benadering. Een centrum waarbinnen onderwijs, welzijn en cultuur samenwerken, segregatie wordt tegengegaan en muren worden geslecht tussen kinderopvang, onderwijs, kunsteducatie en voor- en vroegschoolse educatie.

Vanaf 2024 organiseert Pedagogiek 07 werkbezoeken op maat.

Tien jaar na de opening van Perron 07, bieden we anderen, zoals beleidsmakers, opleiders, directies en teams, de gelegenheid om hun specifieke vragen te stellen en zo middels een werkbezoek op Perron antwoorden te zoeken.

Pedagogiek 07 is een Stichting met een lange geschiedenis, brede kennis en ervaring rondom pedagogiek ontwikkelen en begeleiden van veranderingen in de diverse voorzieningen voor jonge kinderen. Voorbeelden van mogelijke onderwerpen: (pedagogische) theorie leidend maken in een organisatie, een aanbod ontwikkelen vanuit de 100 talen, inrichting van (pedagogische) ruimtes voor jonge kinderen, focus op 1 van de 100 talen, opbouwen van een leergemeenschap, onderzoeken en documenteren, ouderparticipatie en meer. 

Pedagogiek 07 kan een inhoudelijke ochtend verzorgen rondom een gekozen onderwerp met aandacht voor zowel praktijk als theorie. 

Een werkbezoek zijn in de ochtenden (bijvoorbeeld 9:30 – 12:30) 

Wij horen graag van je

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Meerkeuze