Geschiedenis

Wat is er gebeurd sinds de oprichting in 1995?

1995 oprichting als vervolg op Commissie Kwaliteit Kinderopvang, ministerie VWS

1995 – 2014 verspreiding gedachtegoed Reggio Emilia en bijdragen aan de professionalisering en pedagogisering van voorzieningen voor jonge kinderen 0 tot 7 jaar d.m.v. lezingen, publicaties en deelname congressen

1996 2-jarig pilotproject in kinderdagverblijf Vreewijk, in samenwerking met GGD Rotterdam, commissie kwaliteitsverbetering kinderopvang.

1997 4-jarig pilotproject in kindercentrum de Platanen, in samenwerking met Stichting Welzijn Binnenstad Amsterdam.

1997 4 regionale Reggio netwerkbijeenkomsten in het Veem theater Amsterdam

1997 kunstopdracht openbare ruimte Hygiëaplein Amsterdam in samenwerking met Het Amsterdams Fonds voor de kunst publicatie “Het plein moet zachter” ism David Veldhoen

1997 organisatie en eindredactie “Dirriti Rechten in samenwerking met uitgeverij SWP

1997 conferentie en presentatie pilotproject Vreewijk “Worden wolken ook geboren” in samenwerking GGD Rotterdam

1998 tentoonstelling en lezingen “De Kinderen van Reggio Emilia” en internationale wetenschappelijke conferentie “Connections” Stedelijk Museum Amsterdam, in samenwerking met Reggio Children en het Amsterdams Fonds voor de Kunst, circa 80.000 bezoekers

1998 organisatie en eindredactie “de honderd talen van kinderen” in samenwerking met uitgeverij SWP

1998 Nationale Reggio netwerkbijeenkomst in Felix Merites Amsterdam met circa 300 bezoekers. 

1998 deelname eerste “Summer Institute” Reggio Emilia

1999 kunstopdracht openbare ruimte Steve Biko plein Amsterdam in samenwerking met openbare kunstmagneetschool De Kraal en het Amsterdams Fonds voor de Kunst, opgeleverd mei 2003

1999 deelname “International Meeting Point of References” Reggio Emilia

2000 werkbezoek “Reggio Institutet” Stockholm Zweden

2000 oprichting “werkgroep Bisschops”: wetenschappers adviseren staatssecretaris Margot Vliegenthart over toekomst kinderopvang en nieuwe wetgeving.

2000 3-jarig pilotproject pedagogiekontwikkeling de Kraal peutergroep en kleuterklassen basisschool de Kraal te Amsterdam in samenwerking met stadsdeel Oost-Watergraafsmeer en Stichting Welzijn Oost

2001 Platanen Conferentie In samenwerking met uitgeverij SWP, circa 250 bezoekers

2002 oprichting leerwerkplaats Platanen Organisatie en uitvoering diverse werkbezoeken en studiedagen

2003 ontwikkeling programma voor- en vroegschoolse educatie “Sporen” in samenwerking met basisschool de Kraal, stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Stichting Welzijn Oost

2005 deelname aan oprichting “Reggio Children International Network”

2007 publicatie ‘Sporen van Reggio’, een introductie in de Sporen pedagogiek door Margot Meeuwig, Tienke van der Werf en Wilma Schepers bij uitgeverij SWP Amsterdam

2007 conferentie en tentoonstelling ‘Sporen van Reggio’ in samenwerking met Reggio Children in werkgebouw het Veem, Amsterdam

2007 landelijke erkenning van Sporen als VVE programma

2009 samenwerkingsproject ‘Documentation approach’ met Stirling Schotland

2009 start project Sporen verspreiden en Sporen implementeren: binnen diverse kinderopvang- en welzijnsorganisaties

2010 documentaire ‘Met Nieuwe Ogen’ Tamara Miranda (gedraaid op voorschool de Kraal)

Diverse onderzoeken Sporen en Sporen implementaties: 

2011 Onderzoek naar pedagogische sensitiviteit en de rol van het documenteren in de pedagogische systematiek van het werken met Sporen op kindercentrum de Platanen, Saskia Malherbe.

2012 The Reggio Emilia System of Education in the Dutch Context, Liliane Hensel op kindercentrum de Platanen en voorschool de Kraal 

2012 Sporen op de Duinstruiners; een responsieve evaluatie rond de implementatie van Sporen, Saskia Malherbe 

2012 project: ontwikkeling en oprichting Sporen Voorbeeldschool ism Bernard van Leer foundation

2014 opening Perron 07, Sporen voorbeeldschool, Den Haag

2016 herbeoordeling en opnieuw erkenning Sporen als VVE programma

2019 studiereis naar Reggio Emilia : Pabo Arnhem ism. Pedagogiek 07 

2019 5-jarig jubileum Perron 07

2022 pensionering Margot Meeuwig als directeur Perron 07 opvolging door Hélène Schaap

2022 bezoek Reggio Children en herbevestiging samenwerking Point of Reference Reggio Children

2023 hernieuwde website en werkzaamheden Stichting Pedagogiek 07 

2024 Studiereis Reggio Emilia olv Stichting Pedagogiek 07
Werkbezoeken op maat op Perron 07

"Titel" - Naam, 2 jaar