Sporen van Reggio

Een introductie in de Sporen-pedagogiek

Margot Meeuwig, Wilma Schepers, Tienke van der Werf

ISBN: 978 90 6665 892 9 – 144 pagina’s, eerste druk

Traces from Reggio

NIEUW: De Engelse vertaling van Sporen van Reggio

An Introduction to the Spaces Pedagogy

Margot Meeuwig, Wilma Schepers, Tienke van der Werf

ISBN: 978 90 6665 917 9; 144 pagina’s, eerste druk

De honderd talen van kinderen

De Reggio Emilia-benadering bij de educatie van jonge kinderen. 

De Nederlandse vertaling van de Amerikaanse versie ‘The Hundred Languages of Children- the Reggio Approach-Advanced reflections’

Helaas is dit boek uitverkocht

Reflections on the Reggio Emilia Approach

Een verzameling van papers die een weerspiegeling geven van verschillende perspectieven op de implicaties van de Reggio-benadering. Deze uitgave is samengesteld door Lilian G. Katz en Bernard Cesarone(U.S.A)

The Municipal Infant-Toddler Centers and Preschools of Reggio Emilia

Historische feiten en algemene informatie over de gemeentelijke kindercentra in Reggio Emilia.

Children, Spaces, Relation

Dit boek gaat over het ontwerpen van omgevingen voor kinderen. Het is het resultaat van een onderzoek dat is begeleid door Reggio Children en de Domus Academie in Milaan. Het boek bestaat uit drie delen:

a) een kritische analyse van de schat aan ervaringen van de gemeentelijke kindercentra in Reggio Emilia, met als doel het formuleren van algemene criteria met betrekking tot kwaliteit en het presenteren van mogelijke scenario’s. Binnen deze doelstelling komt de poging tot het identificeren van wenselijke karakteristieken van een ruimte voor jonge kinderen tot uitdrukking.

b) reflecties op de gereedschappen van ontwerpen, met indicaties die de verdeling van ruimte en ‘zachte kwaliteiten’ (licht, kleur, materialen, geur, geluid en microklimaat) belichten. Er worden analyse-instrumenten en praktische indicaties voor zowel interieur als exterieur ontwerp van kindercentra gepresenteerd.

c) discussie over pedagogische en architectuur/ontwerp uitgangspunten, die de theoretische basis van het onderzoek vormen, dat is gedaan in de gemeentelijke kindercentra en op de Domus Academie als onderdeel van een gezamenlijk onderzoeksproject

Everything has a shadow, except ants

De ontmoeting met schaduwen is de basis van het verhaal dat in dit boek wordt verteld. Het documenteert de ervaringen en emoties van kinderen, in de Diana en Gulliver scholen van Reggio Emilia, in het exploreren van deze schaduw, de immateriële vriend van ons dagelijks leven, een katalysator voor nieuwe zoektochten en kennis. Stoutmoedige hypothesen, bijzondere interpretaties, twijfels en vermoedens over schaduw, een aanwezigheid die tegelijkertijd natuurlijk en buitengewoon is, samenkomend in de dialoog en discussies van jonge kinderen, onvermoeibaar geïnteresseerd in de wereld en haar mysteries.

Reggio Tutta

Een gids voor de stad Reggio Emilia, gemaakt door de kinderen. Het is gebaseerd op een project van de gemeentelijke kindercentra in Reggio Emilia. Het boek geeft een indruk ideeën van de kinderen over de identiteit van de stad. Het ontwikkelt bovendien de dimensie van de relatie van kinderen met werkelijke of hypothetische bezoekers; hun ideeën over wat je zou moeten bezichtigen en hoe je moet leven in Reggio Emilia.

Il futuro è una bella giornata/ The future is a lovely day

Een verzameling gedachten en voorspellingen over de toekomst van 5- en 6jarigen.

Eenproject van gemeentelijke kindercentra ‘Fiastri’ en ‘Rodari’ in Sant’IIaria d’Enza in Reggio Emilia.

Making learning visible

Children as individual and group learners

Gezamenlijk onderzoeksproject naar het documentatieproces door Reggio Children en de Harvard University: Project zero.

Dit is het meest recente boek, gepubliceerd door Reggio Children.

Il futuro è una bella giornata/The future is a lovely day

The unheard Voice of Children’ Series. Engels/Italiaans

Verhaal over de liefde tussen Laura and Daniele, kinderen van de Villetta school. Het verhaal wordt verteld door de kinderen zelf.

The Fountains

The unheard Voice of Children’ Series. Engels/Italiaans

Een verslag van een project dat is ontstaan op het moment dat kinderen van de Villetta school besluiten dat de vogels die rond de school wonen, behoefte hebben aan een pretpark.

A Journey into the Rights of Children/ Diritti/ Rechten

The unheard Voice of Children’ Series. Nederlands/Italiaans

Jongens en meisjes discussiëren over hun rechten als kinderen. Een boek van de Diana school.

The little ones of Silent Movies

The unheard Voice of Children’ Series. Engels/Italiaans

Kinderen van de Rodari School, een kindercentrum voor 0-3 jarigen, vertellen een verhaal over hun onderzoek naar het leven van vissen.

Shoe and Meter

The unheard Voice of Children’ Series. Engels/Italiaans

Benaderingen van het ontdekken, functie en gebruik van meten.

Ai miei desideri

Alleen Italiaanse versie

Boodschapjes en briefjes van kinderen van de kindercentra Iastri en Rodari.

Children, Art, Artists

The expressive languages of children, the artistic language of Alberto Burri

Deze publicatie wil het expressieve potentieel van kinderen zichtbaar maken en een bijdrage leveren aan de kennis van hen die met jonge kinderen werken. Aan de hand van werken van jonge kinderen en toelichtende teksten krijgt de lezer een ‘rondleiding’ door de gelijknamige tentoonstelling die in 2001/2002 in Reggio Emilia te bezichtigen was. 

In verscheidene essays worden de relaties tussen scholen en de stad, kinderen en kunst, pedagogiek en cultuur op inspirerende wijze besproken.

Het plein moet zachter

Onderzoek van kunstenaar en pedagoog naar de ideeën van schoolkinderen over hun Hygiëaplein in Amsterdam.

Open Window

Diaserie (36 dia’s) over de gemeentelijke kindercentra in Reggio Emilia.

Atelier3

Catalogus Meubellijn

in te zien op kantoor van de Stichting, of verdere info en verkoop: www.kekonline.nl